Børsmeldinger

Dato: 25.02.2021 16:45
Dato
25.02.2021 16:45
Nøkkelinformasjon vedr. innfrielse av obligasjonslån
Dato: 25.02.2021 16:28
Dato
25.02.2021 16:28
Exercise of call option for ISIN NO0010826092 - FRIPRO01
Dato: 25.02.2021 16:28
Dato
25.02.2021 16:28
Utøvelse av call opsjon for ISIN NO00110826092 - FRIPRO01
Dato: 26.11.2020 09:39
Dato
26.11.2020 09:39
Financial calender
Dato: 17.11.2020 08:00
Dato
17.11.2020 08:00
Highlights third quarter 2020
Dato: 17.11.2020
Dato
17.11.2020
Q3 - 2020 Interim Financial Report
Dato: 28.08.2020 08:00
Dato
28.08.2020 08:00
Highlights second quarter 2020
Dato: 28.08.2020 08:00
Dato
28.08.2020 08:00
Q2 - 2020 Interim Financial Report