Investor relations

Boligprisnivået og utbygningsfortetningen i Oslo kombinert med betydelige planlagte og gjennomførte oppgraderinger av Follobanen og E6/E18 gjør Østlandet stadig mer attraktivt som bosted med dagpendler-nærhet til Oslo. Frigaard Property Group kan Østlandet og har inngående lokal kunnskap og forankring i nærmiljøet; vi har stor inngående deal-flow. Det er vesentlig mindre konkurranse på Østlandet enn andre tilliggende områder til Oslo. Frigaard Property Group består av et etablert team med bred kompetanse og erfaring fra gjennomføring av lønnsomme byggeprosjekter.
frigaard_forlopning

Rapporter

Finanskalender

Børsmeldinger

Obligasjonsinformasjon