Frigaard Bolig

Frigaard Bolig er en eiendomsutvikler med hovedsatsningsområde på Østlandet. Boligprisnivået og utbygningsfortetningen i Oslo kombinert med betydelige planlagte og gjennomførte oppgraderinger av Follobanen og E6/E18 gjør Østlandet stadig mer attraktivt som bosted med dagpendler-nærhet til Oslo. 
frigaard_forlopning
Vi har som målsetning å bygge moderne hjem som er tilgjengelig for alle. Fellesnevneren for våre boligprosjekter er fokus på gode funksjonelle lønsninger og valgfrihet for våre kunder. Det er en stor og viktig prosess å kjøpe ny bolig og vi ønsker at kunden skal føle seg trygg og ivarett gjennom hele denne reisen fra kontraktssignering til overlevering og gjennom hele garantiperioden.

Frigaard Bolig arbeider fra uregulert tomt og frem til nøkkelferdige boliger. Vi bygger boliger som holder god standard i samsvar med lokalmarkedets etterspørsel. FPG arbeider med faste samarbeidspartnere for å sikre kvalitet og gjennomføring.

Vi er stadig på jakt etter nye og spennende utviklingsmuligheter. Ta kontakt med oss på epost post@fpg.no eller telefon: (+47) 916 30 042