FPG er en ledende entreprenør-og boligutvikler på Østlandet