Om oss

Frigaard Property Group er et  voksende konsern innen Eiendomsutvikling (Property development) og Entreprenørvirksomhet innenfor bygg og anlegg (Constructions), med hovedkontor i Sarpsborg, Norge.
frigaard_forlopning
Innenfor virksomhetsområdet Eiendomsutvikling kjøper konsernet tomter hvor man bygger i egenregi. Konsernet kontrollerer og utvikler et tomteområde gjennom hele verdikjeden fra tomtekjøp, via tomteregulering til oppføring og salg av boliger. Prosessen fra start til ferdigstillelse og overrekkelse av bolig til kjøper tar flere år. Aktiviteten foregår hovedsakelig på Østlandet, innenfor en times tog-radius til Oslo.

Entreprenørvirksomheten innenfor bygg og anlegg er fremmedregi prosjekter hvor kunden selv eier tomten. Konsernet inngår da en entrepriseavtale med kunden for boligoppføring og/eller oppføring av næringsbygg i henhold til fastsatt omfang og pris. Entreprenørvirksomheten spenner over hele verdikjeden, fra tidlig fase med prosjektering og frem til bygging og ferdigstillelse av bygninger. Konsernet leverer da tjenestene via selskapene Frigaard Entreprenør og Metacon AS. Risiko og kontroll for utførte arbeider anses løpende overført til kunden som eier tomten. Dette er det største virksomhetsområde innenfor denne under-gruppen i konsernet. Aktiviteten til entreprenørvirksomheten er også hovedsakelig knyttet til Østlandet, innenfor en times tog-radius til Oslo.
Jeg er mest stolt av at vi har skapt en organisasjon og en kultur som klarer å levere gode resultater år etter år.
«
»