Frigaard Property Group AS (FPG) styrker organisasjonen

FPG er den delen av Frigaardgruppen som driver entreprenørvirksomhet og bolig- og eiendomsutvikling. Entreprenørvirksomheten drives gjennom selskapene Metacon og Alento, mens utvikling skjer gjennom selskapet Frigaard Bolig.
FPG konsernet er i vekst, og siste 12 måneders omsetning ved utgangen av juni var over 1,2 milliarder NOK. Etter å ha sikret en kontrakt for bygging av et kombinert produksjons- og kontorlokale for et selskap i BAMA gruppen på totalt 32 000 kvm i juli 2020, økte FPG ordrereserven til rundt 1,3 milliarder NOK. 

Innenfor bolig- og eiendomsutvikling har FPG nå nærmere 22 000 kvadratmeter bolig som etter planen blir ferdigstilt i perioden 2021 til medio 2023. Prosjektene er i hovedsak lokalisert i Moss og Fredrikstad og representerer fremtidige inntekter på 1,2-1,3 milliarder NOK. Dette kommer i tillegg til løpende inntekter fra entreprenørvirksomhetene Metacon og Alento. 

For å sikre god kvalitet, lønnsom gjennomføring og videre vekst, har FPG gjennom 2020 arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse. Innenfor bolig- og eiendomsutvikling har FPG i løpet av sommeren ansatt Jonas Bøhaugen (43) og Øyvind Harridsleff (38) med ansvar for utbyggingsprosjekter og videre utvikling. Jonas Bøhaugen har solid erfaring og kompetanse fra tidligere jobber i bl.a. Backe Østfold og Solid Entreprenør. Øyvind Harridsleff har bransjeerfaring fra ulike roller i Solid Entreprenør og Multiconsult. 

Til å lede arbeidet innenfor bolig- og eiendomsutvikling har FPG fra i dag utpekt Øyvind Harridsleff. Harridsleff er daglig leder i Frigaard Bolig. 

Videre meddeler styret i FPG i dag at Simon Nyquist Martinsen (51) er ansatt som konsernsjef fra og med 26. oktober 2020. Martinsen ble ansatt som CFO 1. juni i 2020 og har siden 1. september vært konstituert CEO. Før han startet i FPG var Martinsen CFO i AKVA group ASA, og har tidligere vært CFO og konsernsjef i Constructor Group AS, samt arbeidet i Aker, Norway Seafoods og KPMG. 

Ny CFO i FPG blir fra samme tidspunkt Gry-Heidi Montelius (42). Montelius kommer fra stillingen som Group Financial Controller i Frigaard Gruppen AS. Hun har tidligere erfaring fra Fresenius Kabi, Cermaq og PwC. 

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Helge Stemshaug, Styrets leder, FPG, +47 928 813 96 hst@bahr.no 

Simon Nyquist Martinsen, CEO FPG, +47 916 30 042, simon.martinsen@fpg.no