Frigaard-selskap bygger for 585 millioner

Bygg- og anleggsentreprenøren Alento skal bygge bilklargjøringsanlegg i Drammen og flere nye boliger i Asker.

Frigaard Property Group er tildelt nye kontrakter til en samlet verdi av 585 millioner kroner, opplyses det i en melding mandag.

Det er datterselskapet Alento som har sikret de nye avtalene. Bygg- og anleggsentreprenøren, som holder til på Lierstranda, omsatte i fjor for 1,17 milliarder kroner og tjente 96,1 millioner før skatt.

Selskapet er 100 prosent eid av Frigaard Property Group, som i fjor omsatte for 1,50 milliarder, ned fra 1,58 milliarder i 2021. Resultatet før skatt ble økt fra minus 5,3 til 37,2 millioner kroner.

Frigaard Property Group inngår i Frigaard Gruppen, der Trond Frigaard er største aksjonær. Trond Frigaards formue ble i fjor verdsatt til 2,5 milliarder kroner av Kapital i fjor.
 

Bilklargjøring og boliger

Den ene av de nye kontraktene gjelder bygging av et bilklargjøringsanlegg på cirka 40.000 kvadratmeter for Møller Eiendom.

Dette skal oppføres på Holmen i Drammen, med oppstart i tredje kvartal og ferdigstillelse i 2025. Her er kontraktsverdien 360 millioner kroner.

Den andre kontrakten er verdt 225 millioner, og gjelder bygging av fjerde byggetrinn i boligprosjektet Neselva Hageby på Billingstad i Asker. Det nye byggetrinnet opplyses å være en videreføring av arbeidene Alento har utført i de tidligere byggetrinnene i prosjektet.

Her starter arbeidene i fjerde kvartal, også her med forventet ferdigstillelse tidlig i 2025.