Spår ketchupeffekt når rentene roer seg

Boligutvikleren Frigaard Property Group opplever at byggherrer dropper lån og tar i bruk kreative finansieringsløsninger for å ha leiligheter klare når markedet snur

 Det er mange skrekkhistorier der ute om utviklere som må stoppe prosjekter, sier Frigaard Property Group-sjef Simon Martinsen. 

Han er sjef for eiendomsdelen Frigaard-konsernet som sarpsborgmannen Trond Frigaard har bygget opp. Martinsen sier Frigaard er i en annen situasjon enn mange andre.

– Vi er i en situasjon hvor byggene vi har i produksjon er finansiert og i ferd med å bli reist. Det er noe helt annet å selge boligprosjekter på tegning og prospekt. Det i kombinasjon med at entreprenørvirksomheten vår har en bra ordrereserve, gjør at vi på kort og mellomlang sikt er godt stilt sammenlignet med mange andre.
 

Ketchupeffekt

Boligutvikleren er likevel ikke helt skjermet.

– Det er mange utsettelser av byggeprosjekter på grunn av tregere marked, men samtidig har vi en gjentagende kundemasse som har prosjekter klare når markedet snur og rentehevingene roer seg, sier Martinsen, og fortsetter:

– Da tror vi på en ketchupeffekt. Vi er litt redd for at vi kanskje får litt lite kapasitet når det snur. Noen boliger må det bygges i Norge. Det kan ikke stoppe helt opp over flere år.

Når det snur, tør han imidlertid ikke å spå.

– Det jeg ser er at vi er inne på flere store prosjekter hvor byggherrene er i ferd med å avgjøre om neste trinn skal settes i gang. Flere av byggherrene vurderer også å være kreative på finansiering, og kanskje skaffe penger på litt andre måter enn byggelån. De bruker for eksempel litt mer penger selv, for å få kontinuitet i prosjektene.

– Etter sommeren og høsten forventer jeg at det skjer noe, så vi kan starte på flere prosjekter mot slutten av året. Jeg har konkrete eksempler på byggeprosjekter på sentrale østlandsområdet der byggherrene vil starte opp for å ha leiligheter når det snur.
 

Må refinansiere

Frigaard Property Group har et obligasjonslån på 300 millioner kroner som er notert på Oslo Børs. Lånet har en rente på 10,38 prosent med forfall i februar neste år.

FORNØYD: Adm. direktør Simon Martinsen i Frigaard Property Group. FOTO: TONJE KORNELIE

Ledelsen ser både på mulighetene for delvis eller helhetlig nedbetaling ved bruk av tilgjengelige midler. Ordrereserven var på 1,5 milliarder kroner ved årsslutt 2022, boliger til ferdigstillelse i 2023 har en verdi på 984 millioner kroner hvorav rundt 74 prosent er solgt, og 238 millioner kroner i kontanter var tilgjengelig ved utgangen av 2022.

– Når alt er solgt har vi et vesentlig likviditetsoverskudd og er positive til å finne en løsning. Vi er i en sonderingsfase, men vi er en virksomhet som vil vokse videre og vi vil ikke være gjeldfrie.