Vår historie

Fra brødbokser til industrikonsern: På få år har Trond Frigaard løftet virksomheten fra bestefars beskjedne lokaler i Sarpsborg og ut i internasjonale markeder. Den forsiktige starten var i 1946.  Krigen var slutt og landet skulle bygges, og Georg Olsen, Tronds bestefar, etablerte Sarpsborg Metallindustri. Den vesle bedriften bidro med varer folk trengte; brødbokser, leker, kjøkkenredskaper, barberblader; såkalte tynnplateprodukter. Da neste generasjon i familien overtok for Georg på 1970-tallet, var driften solid. Men markedet var lokalt, ambisjonene om vekst beskjedne. 

Dette endret seg da Trond Frigaard, Georgs barnebarn, overtok aksjene i 2004. Han hadde arbeidet som selger i bedriften siden 1995, og hadde skaffet seg utdanning som bedriftsøkonom på Handelshøyskolen BI. Som 30-åring, i 2005, etablerte Trond også selskapet Frigaard Eiendom. Da hans foreldre fikk høre at målet nå var å øke omsetningen fra 40 til 300 millioner kroner, ristet de på hodet. Men allerede etter fire år hadde Trond snudd skepsis til suksess; målet var nådd. Og han ville ikke stoppe der: Planen videre var å etablere seg som en stor industriell aktør.

Første trinn på reisen var å etablere Scandinavian Storage Group. Produktene var en forlengelse av familiens metallsatsing; stålskap, lager- og verkstedutstyr. Raskt blir Lagertrans AB i Sverige kjøpt, og Scandinavian Storage Group tar steget inn i Danmark. Frigaard Gruppen etableres som morselskap; et konsern er under oppbygging. I 2008 lanseres Altistore i både Norge, Sverige og Danmark. Via netthandel og kataloger leveres et bredt utvalg innredninger og utstyr til kontor, lager, skoler, barnehager og garderobe.
Group%20191
Rectangle%20396
 I 2015 kjøpte Frigaard Gruppen 60 % av aksjene i Metacon og i 2016  reposisjonerer MetaCons strategi fra under- til totalentreprise i tillegg til stålleveranser. Fra 2018 er firmaet heleid av Frigaard Property Group AS.
I 2017 blir Frigaard bolig etablert og det startes opp med å kjøpe og utvikle tomter i egen regi.
I 2018 kjøper Frigaard Gruppen Alento.
På 15 år, altså siden starten i 2005, har Frigaard Gruppen i gjennomsnitt hatt en vekst på 37 prosent hvert år. I 2019 nådde omsetningen 2 milliarder, og flere forretningsområder er kommet til.

I dag har Frigaard Gruppen tre ben å stå på: Sono-Group, Frigaard Property Group og Frigaard Capital. Sono-Groups forretningsområde er industri og handel, og består – etter oppkjøpet av ACAP Invest i 2014 – av sterke merkevarer som Form o Miljö, Tranås skolemøbler, Sonesson innredninger, GBP verkstedinnredninger, Ergoff kontormøbler, Sarpsborg Metall og Sørlie prosjektinnredninger. Frigaard Property Group rommer entrepenør og boligutvikling, og har etter oppkjøpet av entreprenørselskapene Alento og Metacon på kort tid etablert seg blant de største aktørene i det norske markedet. I Frigaard Capital er et rent investeringsselskap om eier blandt annet næringseiendom og treningssenter.

Frigaard-gruppen har i dag ca. 400 ansatte, og konsernsjefen er ikke i tvil om hva bedriftskulturen har betydd for veksten: «Den er ekstremt viktig. Hele vår suksess skyldes at vi har fått med oss de beste menneskene. Jeg har ingen tro på at alle må ha en tjukk håndbok for å forstå arbeidsoppgavene. Du må forstå hva du skal gjøre ut ifra den kulturen vi har», sier Trond Frigaard.

Ambisjonene og målene for fremtiden er klare: «Vi skal vokse videre og utvikle sterke europeiske virksomheter ved å bygge grunnleggende industriell kompetanse gjennom systematisk forbedring og utvikling av våre ansatte, våre produkter og våre tjenester.»

Hovedkontoret ligger fremdeles i Sarpsborg. Frigaard-ledelsen holder til i byens 120 år gamle «storstue» Festiviteten, kjøpt i 2010 og nennsomt restaurert.